Sökresultat

32 resultat vid sökning efter .

Styrelse

Magnus Madfors e-post: magnus.madfors@ericsson.com Bo-Erik Pers e-post: bo-erik.pers@jernkontoret.se Åke Danemar e-post: ake.danemar@outlook.com Peggy Haase  e-post: peggy.haase@pts.se Stina Wallström e-post: stina.wallstrom@ikea.com Adjungerade ledamöter: Ivar Rönnbäck

Hem

Sveriges StandardiseringsförbundSveriges Standardiseringsförbund är en samverkansorganisation för de tre svenska standardiseringsorganisationerna: ITS - Svenska Informations- och Telekommunikationstandardiseringen SEK Svensk Elstandard