Sveriges Standardiseringsförbund

Sveriges Standardiseringsförbund är en samverkansorganisation för de tre svenska standardiseringsorganisationerna:

  • ITS – Svenska Informations- och Telekommunikationstandardiseringen
  • SEK Svensk Elstandard
  • Svenska Institutet för standarder, SIS

 

En svensk strategi för standardisering

Sveriges Standardiseringsförbund har tagit initiativ till att utveckla en strategi för svensk standardisering. Här presenteras resultatet av detta arbete.

Förbundets ändamål är att:

  • främja standardiseringen i Sverige
  • verka för användning av standarder
  • genom samverkan effektivisera standardiseringen
  • ansöka om statliga uppdragsmedel

Sveriges Standardiseringsförbund har sedan 1 januari 2012 tagit över de väsentliga delarna av verksamheten inom Sveriges Standardiseringsråd, SSR.

SKA-rådet

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet, bildades 1990 för att slå vakt om användarnas inflytande över standardiseringsarbetet.

Forskning om standardisering

Förbundet stödjer forskningen vid Standardisation Research Center i Lund.