En svensk strategi för standardisering

Sveriges Standardiseringsförbund har tagit initiativ till att utveckla en strategi för svensk standardisering. Här presenteras resultatet av detta arbete.

Det här är
Sveriges Standardiseringsförbund

Sveriges Standardiseringsförbund är en samverkansorganisation för de tre svenska standardiseringsorganisationerna ITS, SEK och SIS.

Logo ITS - Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen

Svenska informations- och telekommunikations- standardiseringen

Till its.se
Logo SEK - Svensk Elstandard

Svensk Elstandard

Till elstandard.se
Logo SIS - Svenska Institut för Standarder

Svenska Institutet för standarder

Till sis.se
SFF Exempel Industri
SFF Exempel medicinska aparater
SFF Exempel Elhantering
SFF Exempel tävlingsroddbåt

Förbundets ändamål är att

  • Främja standardiseringen i Sverige

  • Verka för användning av standarder

  • Genom samverkan effektivisera standardiseringen

  • Ansöka om statliga uppdragsmedel

Sveriges Standardiseringsförbund har sedan 1 januari 2012 tagit över de väsentliga delarna av verksamheten inom Sveriges Standardiseringsråd, SSR.

Forskning om standarder och standardisering

Förbundet stödjer forskningen vid Standardisation Research Center i Lund.

Syftet är att öka förståelsen för standardiseringsprocesser, avseende utveckling och effekter av standarder för att därigenom skapa förutsättningar för att utnyttja och främja standardisering som ett strategiskt verktyg för tillväxt och framgångsrik samhällsutveckling.

För att läsa mer om forskningen som bedrivs vid SRC och ta del av forskningsresultat, se artikeln på Lunds Universitet >>

SKA-rådet

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet, bildades 1990 (som SSR Konsumentråd) för att slå vakt om användarnas inflytande över standardiseringsarbetet.

För att kunna göra detta får SKA-rådet en del av de pengar som regeringen fördelar till standardiseringsarbetet. Pengarna används till att stödja användarna med ekonomiska bidrag, utbildning och information.

SKA-rådets uppgifter är bland annat att:

  • Öka medvetenheten om användarfrågornas betydelse
  • Stärka användarnas medverkan i olika standardiseringsprojekt, nationellt och internationellt
  • Följa och utvärdera standardiseringsprojekt som är av särskilt intresse för användarna
  • Delta i internationellt samarbete

I SKA-rådet finns representanter för Myndigheten för delaktighet, Funktionsrätt Sverige, Konsumentverket, Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, LO, TCO, SACO och Arbetsmiljöverket.

Lär mer på SKA-rådets webbsida: www.skaradet.se

Våra Medlemsorganisationer

Logo ITS - Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen

Svenska informations- och telekommunikations- standardiseringen

Till its.se
Logo SEK - Svensk Elstandard

Svensk Elstandard

Till elstandard.se
Logo SIS - Svenska Institut för Standarder

Svenska Institutet för standarder

Till sis.se

Kontakta Sveriges Standardiseringsförbund

Kontakta Sveriges Standardiseringsförbund

Sveriges Standardiseringsförbund

Kanslikontakt