Sveriges Standardiseringsförbund

Sveriges Standardiseringsförbund är en samverkansorganisation för de tre svenska standardiseringsorganisationerna:

  • ITS – Svenska Informations- och Telekommunikationstandardiseringen
  • SEK Svensk Elstandard
  • SIS – Swedish Standards Institute

 

loggor-1

En svensk strategi för standardisering

Sveriges Standardiseringsförbund har tagit initiativ till att utveckla en strategi för svensk standardisering. Här presenteras resultatet av detta arbete.

Förbundets ändamål är att:

  • främja standardiseringen i Sverige
  • verka för användning av standarder
  • genom samverkan effektivisera standardiseringen
  • ansöka om statliga uppdragsmedel

Sveriges Standardiseringsförbund har sedan 1 januari 2012 tagit över de väsentliga delarna av verksamheten inom Sveriges Standardiseringsråd, SSR.

SKA-rådet

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet, bildades 1990 för att slå vakt om användarnas inflytande över standardiseringsarbetet.

Forskning om standardisering

Förbundet stödjer forskningen vid Standardisation Research Center i Lund.