Register över Svensk Standard

Tidigare kunde man finna före detta Sveriges Standardiseringsråds register över gällande Svensk Standard (”gulan”) på www.svenskstandard.se. Sedan oktober 2012 är detta register borttaget med hänvisning till att denna information finns tillgänglig hos respektive standardiseringsorganisations webbkatalog.

Behöver du finna aktuell information om gällande svensk standard går den alltså att finna där du beställer standarder. Här är länkar till de olika webbkatalogerna:

ITS: www.its.se

SEK Svensk Elstandard: shop.elstandard.se

SIS Förlag: www.sis.se