Svensk standardisering står stark i världen

Mål: Stärkt svenskt inflytande inom internationell standardisering

Sverige ska ha stort inflytande över politiska beslut med bäring på internationell standardisering. Ett proaktivt svenskt agerande när tillämpningen av europeisk lag stöds av standarder är ett sätt att påverka vilka standarder som blir viktiga i framtiden.

Vi ska vårda våra goda internationella relationer, ha företrädare på ledande positioner inom de internationella standardiseringsorganen och ordförandeskap i strategiskt viktiga standardiseringsprojekt.

Möjligheten att lansera svenska idéer, eller svenska standarder, som förslag till globala eller europeiska standarder bör nyttjas på ett strategiskt sätt. Det ökar Sveriges inflytande över prioriterade områden.

En förutsättning för att hävda svenska intressen internationellt är dynamiska och hållbara finansieringsmodeller för standardiseringsprojekt. Sverige ska fullt ut realisera den fördel vi har som ett litet, lättrörligt land med korta beslutsvägar, hög innovationsförmåga och förmåga att nå konsensus.

Dokument


Ladda ner Svensk strategi för standardisering pdf

”Nya metoden”

För att motverka handelshinder på EU:s inre marknad har en särskild metod för teknisk harmonisering utvecklats. Nya metoden, som den kallas, innebär att detaljerade tekniska krav undviks i europeisk lag. I stället ger kommissionen mandat till standardiseringsorganen att utforma standarder, så kallade harmoniserade standarder, som vägledning för företagen. Lagstiftningen blir därigenom enklare, mer kortfattad och mer flexibel.