Standardisering för samhällsnytta

Vision

Svensk standardisering är ett internationellt föredöme och bidrar till stärkt konkrrenskraft och hållbar utveckling.

Mission

Sveriges standardiseringsstrategi är offensiv och väl förankrad nationellt. Den är omsatt i kontreta handlingsplaner som bidrar till att ge Sverige en stark och drivande roll i internationell standardiseringsarbete. Svenska intressenter är föredömen i att dra nytta av standarder för att stärka landets konkurrenskraft och skapa samhällsnytta.

Stimulera Sveriges innovations- och konkurrenskraft

Standardisering är ofta en förutsättning för att nå en internationell marknad. För ett exportberoende land som Sverige är det viktigt att våra varor, tjänster och processer lever upp till de krav som den globala marknaden ställer. Dessutom måste vi aktivt driva på för att svenska innovationer ska utgöra basen för nya standarder. Det ger oss konkurrnesfördelar, tillträde till större marnkander, stärker vår position i den globala kunskapsekonomin och skapar fler jobb i Sverige.

Bidra till ökad hälsa och säkerhet, bättre miljöskydd och ett samhälle tillgängligt för alla

Standardisering är ett centralt verktyg för att utveckla ett gott samhälle med effektivt resursutnyttjande som präglas av hänslyn och säkerhet. Standardiseringens övergripande idéär att, på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, sätta kravnivåer för varor, tjänster och processer som leder till god funktion, hög säkerhet och jämförbarhet, samt att bidra till ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling.

Standarder kan bidra till ett effektivare resursutnyttjande inom offentliga verksamheter och till ett samhälle som är tillgängligt för alla. Standarder påverkar vår livskvalitet som konsumenter och medborgare.