Dagens innovation är morgondagens standard

Mål: Svenska innovationer blir nya globala standarder

Standarder fungerar som gemensam referens i internationell handel och underlättar marknadstillträde. Att skapa nya standarder för ett område är ett sätt att leda utvecklingen och bidra till att svenska idéer formar framtidens marknad. Därför lyfter Sveriges nationella innovationsstrategi fram standarder som ett verktyg som, tillsammans med immaterialrätt, är viktigt för att stödja innovation.

Forskare, innovatörer och utvecklare bör få stöd i form av kompetent rådgivning i ett tidigt skede för att kunna värdera potentialen för och nyttan av framtida standardisering. Om det underlättar marknadstillträde ska Sverige, när tiden är mogen, föreslå ny global standard. Ett strategiskt samspel mellan innovation, immaterialrätt och standardisering stärker Sveriges konkurrenskraft.

Dokument


Ladda ner Svensk strategi för standardisering pdf

Smarta elnät

Smarta elnät är ett begrepp som tar fasta på kunden som utgångspunkt i ett alltmer komplext och sammanlänkat elsystem. Framtidens nät ska integrera beteenden och beslut hos alla anslutna användare, för att bland annat kunna styra såväl konsumtion som produktion av el på ett resurseffektivt sätt.

För att det ska fungera måste ett stort antal standarder från vitt skilda områden vara kompatibla, exempelvis elöverföring, energieffektivisering, miljökrav, samhällssäkerhet, byggteknik, IT och mätteknik.

Sverige har bra förutsättningar för att bli ett föregångsland inom smarta elnät, mycket tack vare det stora antal installerade smarta mätare, det vill säga elmätare med avancerade funktioner som distansavläsning och styrning. Tekniken finns på plats för att börja utveckla och utnyttja användarvänliga tjänster i elnäten, vilket bidrar till effektivare energilösningar som spar resurser och kan göra smarta elnät till en svensk tillväxtbransch.

Svenska experter deltar som en ledande kraft i internationellt arbete för att bygga upp ett komplett och väl fungerande system av standarder för framtidens eldistribution och smarta, uppkopplade apparater.