Om Standardiseringsförbundet

Sveriges Standardiseringsförbund är en samverkansorganisation för de tre svenska standardiseringsorganisationerna ITS, SEK Svensk Elstandard och SIS.

Förbundets ändamål är att:

  • främja standardiseringen i Sverige
  • verka för användning av standarder
  • genom samverkan effektivisera standardiseringen
  • ansöka om statliga uppdragsmedel

Sveriges Standardiseringsförbund har sedan 1 januari 2012 tagit över de väsentliga delarna av verksamheten inom Sveriges Standardiseringsråd, SSR.