Nyheter


Förändringar i ITS ledning

Bruno von Niman har avslutat sin tjänst som VD för ITS från den 31/12 2014. ITS vill tacka honom för

Sveriges Standardiseringsförbund bildat

Från och med den 1 januari 2012 har Sveriges Standardiseringsförbund tagit över verksamheten från Sveriges Standardiseringsråd (SSR). Förbundets syfte är

Standardiseringsstrategin överlämnad till handelsministern

Denna strategi ger Sverige och svenska företag bättre förutsättningar än någonsin tidigare att samlat driva ett standardiseringsarbete som bidrar till