Forskning om standarder och standardisering

Förbundet stödjer forskningen vid Standardisation Research Center i Lund.

Syftet är att öka förståelsen för standardiseringsprocesser, avseende utveckling och effekter av standarder för att därigenom skapa förutsättningar för att utnyttja och främja standardisering som ett strategiskt verktyg för tillväxt och framgångsrik samhällsutveckling.

För att läsa mer om forskningen som bedrivs vid SRC och ta del av forskningsresultat, se SRCs webbsida: www.srclund.org.