Förändringar i ITS ledning

Bruno von Niman har avslutat sin tjänst som VD för ITS från den 31/12 2014.

Bruno von Niman har avslutat sin tjänst som VD för ITS från den 31/12 2014. ITS vill tacka honom för de insatser han gjort på ITS under sin tid och önskar honom lycka till i framtiden. Svante Skeppstedt har tagit över rollen att leda ITS från 1/1 2015. Svante har en bakgrund i ABB och sedan många år inom standardisering främst inom el området. Svante har kontor i Kista och kan kontaktas på svante.skeppstedt@its.se alt. 070-300 9542.