Sveriges Standardiseringsförbund bildat

Från och med den 1 januari 2012 har Sveriges Standardiseringsförbund tagit över verksamheten från Sveriges Standardiseringsråd (SSR).

Förbundets syfte är att genom samverkan främja standardiseringen i Sverige. Förbundets medlemma är SIS, SEK och ITS.