Standardiseringsstrategin överlämnad till handelsministern

Måndagen den 19 maj 2014 överlämnades Sveriges standardiseringsstrategi till handelsminister Ewa Björling. Över 70 företag och organisationer har varit delaktiga i arbetet med strategin, vilket ger en mycket bred förankring.

Denna strategi ger Sverige och svenska företag bättre förutsättningar än någonsin tidigare att samlat driva ett standardiseringsarbete som bidrar till största möjliga samhällsnytta.

För ytterligare information, läs mer här.